Najdi srečo

Ocenite izdelek
Avtor:
Jezik:
Leto izdaje:
Strani:
130 strani
20,41 
Na zalogi
9789616342773
+
Dodaj na seznam želja

Priročnik za mlade in mlade po srcu

Blaž Ferlinc, diplomirani socialni delavec po poklicu, že dalj časa dela v kriznem centru za mlade v Mariboru. V svoji drugi knjigi: “NAJDI SREČO – UREDI SI ŽIVLJENJE”, podaja koristne nasvete mladim v stiski, s težavami pri odraščanju in pomaga pri temeljnih odločitvah življenja ter bivanjskih vrednotah.

... Vendar je Ljubezen predvsem dajanje, sprejemanje drugačnosti, razumevanje, nesebičnost, odprtost, usmerjanje, izpolnjenost, hvaležnost, odgovornost, potrpežljivost, zadovoljstvo, sočutje, svoboda, radost, mir... To je sreča, ki ne potrebuje zunanjega razloga za svoj obstoj.

NAMESTO UVODA

Pred tabo je priročnik, ki daje odgovore na vprašanja, kako izboljšati kvaliteto svojega življenja. Ker je to lažje povedati, kot storiti, sem dodal tudi okvirni program, po katerem lahko delamo. V praksi se je izkazal kot uspešen. 

Ko izboljšamo kakovost svojega življenja, se poveča tudi naše zadovoljstvo in življenjska radost. S tem pa v največji meri pomagamo tako sebi kot tudi drugim, saj naše počutje in pozitivna naravnava odločilno vplivata na naše vedenje in odnos do celega sveta.

Človek je kompleksno, večplastno bitje. Zato sem zaradi lažjega razumevanja in preglednosti razvrstil v sistem štirih ravni odločilne dejavnike, ki vplivajo na človekovo psihofizično stanje in počutje.

Za dodatne informacije, znanje in poglabljanje razumevanja, sem priložil tudi seznam literature, ki nam je pri tem lahko v pomoč.

Na tvoji poti ti želim obilo uspehov, zadovoljstva in sreče.

KNJIGI NA POT

Danes je tržišče polno knjig, ki učijo, kako zdravo jesti, kako prenehati kaditi, kako premagati stres, se zdravo gibati in izbirati konjičke. Avtor pa je s pričujočim priročnikom mladim in mladim po srcu namenil nekaj več: knjigo, ki na prijazen način ponuja poti do celostnega zdravja. Poudaril in razložil je izjemni pomen dobrih odnosov s soljudmi, pozitivnega naravnavanja misli, sprejemanja samega sebe in drugih, opuščanja predstav in pričakovanj, ki nas ovirajo ter pomen vnašanja harmonije v življenje. Pri tem ni pozabil omeniti, da je največ odvisno od nas samih: sami si izbiramo cilje in dejanja, sami skrbimo za nego svojega telesa, za rekreacijo, za način preživljanja prostega časa, za izbiro prehranskih navad; določamo si količino nočnega počitka, uporabljamo ali zlorabljamo droge ali pa si prizadevamo doseči zadovoljstvo na boljše načine. Vsi, ne le mladi, se lahko iz knjige veliko naučimo, predvsem pa nam knjiga ponuja možnost, da svoje življenje ocenimo, vrednotimo in po potrebi spremenimo.

Kar precej mladih deklet danes razmišlja približno tako: »Če bom dovolj vitka in moderno urejena, bom našla svojega »princa iz sanj« in sanjsko službo. In potem bom nedvomno srečna…«. Mnogim fantom se podi po glavi le želja po najboljšem in najsodobnejšem avtomobilu. Med prenekaterimi ljudmi današnjega časa opazimo veliko apatije in brezciljnega življenja. Če preberemo pričujoči priročnik, lahko v njem najdemo prav to, kar smo morda že dolgo čakali: novo pojmovanje sreče, možne poti do nje in napotke, kako vse to presaditi v vsakdanjik. In po zavestni odločitvi čisto postopoma, po korakih in z lastnimi dejanji priti do cilja: sreče, zdravja in dolge, a ne dolgočasne mladosti. Želim vam to iz srca - Damjana Podkrajšek

*

Avtor se pri svojem profesionalnem delu srečuje z nesrečnimi najstniki, kakor tudi z njihovimi starši in učitelji. Na osnovi njegovih praktičnih izkušenj in teoretičnih spoznanj, ki jih pridobiva s stalnim strokovnim usposabljanjem, je nastala ta njegova, sedaj že druga knjiga z naslovom NAJDI SREČO.

V tej knjigi poskuša na kompleksen način mladim, njihovim staršem in učiteljem pomagati do bolj zdravega, kvalitetnega in srečnega življenja.

Vedno več je raziskav, katerih rezultati kažejo, da nesrečo mladostnikov, (zaradi česar se zatekajo v zasvojenost z mamili in alkoholom in površinske spolne odnose) v veliki meri povzroča tako nepravilna prehrana, predvsem prisilno pridelana prehrana in genetsko spremenjena hrana, kakor nekvalitetni odnosi.

Avtor v drugem poglavju lepo opisuje kaj pomeni dober odnos in kakšne so lahko posledice slabih medsebojnih odnosov. Z avtorjem se strinjam, da je za dober odnos odgovoren vsak zase in da mora za dober odnos delati vsak po svojih najboljših močeh. Prepričan pa sem, da so tisti, ki imajo večjo formalno moč nekoliko bolj odgovorni za ustvarjanje pogojev, da se dobri odnosi lahko razvijajo. V tem poglavju avtor tudi ponuja veliko praktičnih primerov, kako graditi dober odnos. Poudarek je na tem, da moramo poskrbeti, da so naše osnovne potrebe zadovoljene, vendar na tak način, da pri tem ne prizadenemo drugega ali da drugemu ne onemogočamo, da tudi on zadovoljuje svoje potrebe. Z upoštevanjem smernic v drugem poglavju bi lahko v veliki meri zmanjšali število konfliktnih situacij med odraslo in odraščajočo generacijo, oziroma bi bilo možno konflikte reševati na bolj kvaliteten način.

Herman Vernik defektolog – psihoterapevt

Bodite prvi in oddajte svoje mnenje

Predlagani izdelki